At overvåge akutte leukæmier, deres karakteristika fra diagnosetidspunkt og opfølge forløbet på de enkelte afdelinger. Dette med henblik på at kvantitere og kvalitetssikre diagnostik og behandling af disse sygdomme i Danmark, for dermed at bidrage til sundhedsfaglig kvalitetsudvikling .

Baggrund

Dansk Akut Leukæmi Database (ALD) blev etableret som landsdækkende database den 1/1-2000. I 1/1-2010 blev ALD godkendt som klinisk kvalitetsdatabase som del af en fælles hæmatologisk database, og er fra 24/11-2016 blevet en selvstændig klinisk kvalitetsdatabase.

Der er ca. 307 nye tilfælde af akut leukæmi om året i Danmark (gns. af 2018-2020).  Akut Leukæmi dækker over akut myeloid leukæmi (AML) og akut lymfoblastær leukæmi (ALL). Nydiagnosticerede patienter med AML og ALL er registreret siden henholdsvis 2000 og 2005 i databasen.

Styregruppen

Formandskab

Hans Beier Ommen
Overlæge, ph.d.
Blodsygdomme, Aarhus Universitetshospital

Fælles koordinator for de hæmatologiske databaser
Peter de Nully Brown
Overlæge, Ph.d.
Hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet

Se oversigt over medlemmer