Dansk Depressions Database (DDD) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som skal overvåge og forbedre kvaliteten af behandling og pleje til alle patienter som er indlagt eller tilknyttet hospitalspsykiatrien i Danmark.

Baggrund

Dansk Depressionsdatabase blev etableret i 2011. Siden databasens start er der inkluderet 78.800 patienter.

Databasen opsamler data på patienter, der enten er indlagt eller i ambulant kontakt med hospitalspsykiatrien. Data indberettes via de patientadministrative systemer til Landspatientregisteret og samkøres med data fra CPR-registeret.

Styregruppen

Formandskab

Claus H. Sørensen, Overlæge, Almenpsykiatrisk Afdeling Odense

Dorte Barslund Liboriussen, Kvalitets- og udviklingsleder, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Se oversigt over medlemmer

Bemærkninger

Overgangen til LPR3 har betydet, at det ikke er muligt at få tilstrækkeligt valide data for de ambulante patienter, hvorfor databasen for øjeblikket  alene omfatter data for indlagte patienter.