Formålet med DEGC er at bidrage til sundhedsfaglig kvalitetsudvikling. Dette gøres ved at belyse: 1) Om kvaliteten af den danske behandling af patienter med esophagus-, gastroesophageal junction (GEJ-) og ventrikelcancer opfylder fastlagte standarder. 2) Om der er klinisk betydningsfuld variation i kvaliteten af behandlingen mellem de centre, som varetager behandlingen i Danmark.

Herigennem tydeliggøres det hvorvidt der skal gøres tiltag ift. at opfylde de kvalitetskrav der er beskrevet i De nationale retningslinjer for DEGC -både ift. de enkelte cancertyper såvel som for de enkelte afdelinger.

Baggrund

Dansk EsophagoGastrisk Cancer Gruppe database (DEGC) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som skal monitorere, udvikle og sikre en ensartet og optimal kvalitet i diagnostik og behandling af patienter med disse cancertyper.

Databasen vil hvert år opsamle data svarende til 6 indikatorer for patienter med nydiagnosticeret karcinom i esophagus, gastroesophagal junction (GEJ) (tidligere cardia) og ventrikel, der er diagnosticeret (med biopsidato) i opgøreselsesperioden.

Styregruppen

Formandskab
Alan Patrick Ainsworth
Overlæge, Ph.D.
Odense Universitetshospital

Se oversigt over medlemmer

Bemærkninger

Væsentlige oplysninger om databasen, som brugerne ikke vil kunne finde andre steder, f.eks. hvis databasen har skiftet navn, eller den er under etablering/omlægning/lukning.