Hjælp til registrering

Dansk Gynækologisk Cancer Database henter fra 2023 data fra sundhedsregistre.

Data til DGCD skal derfor registreres i Patologiregisteret og Landspatientregisteret (de lokale EPJ-systemer).
De gældende DGCD-registreringsvejledninger til de relevante registre ses her: Kodevejledninger (dgcg.dk)