Dansk Kronisk Lymfatisk Leukæmi Database har til formål, at følge patienter med kronisk lymfatisk leukæmi og deres karakteristika fra diagnosetidspunkt og det/de efterfølgende forløb på de enkelte afdelinger. Dette med henblik på at kvantitere og kvalitetssikre diagnostik og behandling af disse sygdomme i Danmark, for dermed at bidrage til sundhedsfaglig kvalitetsudvikling.  

Baggrund

Dansk Kronisk Lymfatisk Leukæmi Database blev etableret som landsdækkende database i 1/1-2008.

I 1/1-2010 blev CLL godkendt som klinisk kvalitetsdatabase, som del af en fælles hæmatologisk database, og er fra 24/11- 2016 blevet en selvstændig klinisk kvalitetsdatabase.

Der er ca. 450 nye tilfælde af CLL om året i Danmark.

Styregruppen

Formandskab
Peter de Nully Brown
Overlæge, Ph.d.
Hæmatologisk afdeling
Rigshospitalet,

Se oversigt over medlemmer

Bemærkninger

Databasen er under udvikling og suppleres i 2021 med nye indikatorer relateret til behandlingen af ADHD. Der arbejdes endvidere på at udvide indikatorsættet med resultatindikatorer.