Det er besluttet, at indberetning til databasen stoppes fremadrettet. Databasen vil i stedet være baseret på data fra centrale registre som Landspatientregistret, Patologiregistret, Laboratoriedatabasen med videre. Der skal derfor fra dags dato ikke længere indberettes manuelt til databasen, og indberetningsløsningen lukkes.

Skriv til databasens kontaktperson Monika Madsen, monims@rkkp.dk, eller hospitalets RKKP-kontaktperson, hvis du har spørgsmål.