Evidensgrundlag

Indikatorerne er baseret på de kliniske retningslinjer, som er evidensbaserede.

De kliniske retningslinjer omhandler klinisk og patologisk diagnostik, vejledning om behandling ved forskellige stadier i sygdommen mv. En del af indikatorerne handler om at sikre at variable registreres, og en del handler om, hvorvidt de kliniske retningslinjer efterleves. Eksempelvis indikator om angivelse af om TNM stadium er i overenstemmelse med de kliniske retningslinjer eller om den samlede excisionsafstand er i overensstemmelse med kliniske retningslinjer.

Alle kliniske retningslinier er tilgængelige her

Dokumentation

I dokumentationen kan du bl.a. finde grundoplysninger om databasen samt oplysninger om indikatorer og variable.

Se databasens dokumentation

Genveje