At forbedre behandlingskvalitet og behandlingsresultater gennem landsdækkende registrering af data vedr. epidemiologi, patologi, klinisk udredning, behandling og kontrol.

At registrere og følge behandlingskvaliteten ved hjælp af kvalitetsindikatorer.

At danne grundlag for revision af guidelines for diagnostik, udredning og behandling af sygdom (DMCG).

Baggrund

Dansk Melanom Database blev oprettet som en klinisk/forskningsdatabase tilbage i 1985. Databasen blev sidenhen omdannet til en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase per 1/1-2013.

Der indberettes ca. 4000 patientforløb årligt (knap 3000 invasive og resten in situ).  Patienter kan indgå med flere tumorer. Populationen omfatter tumorer indberettet til databasen med biopsidato, alternativt primær kirurgidato (såfremt ingen biopsidato er registreret) i opgørelsesåret. I indikatoropgørelser indgår invasive melanomer, mens supplerende opgørelser indeholder invasive og in situ melanomer.

Styregruppen

Formandskab

Lisbet Rosenkrantz Hölmich
Overlæge, professor, dr.med.,
Plastikkirurgisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital.

Se oversigt over alle medlemmer