Evidensgrundlag

Indikatorerne er baseret på de kliniske retningslinjer, som er evidensbaserede. De kliniske retningslinjer omhandler diagnostik, prognostik og vejledning om behandling afhængigt af sygdomsforløb, helbredsstatus og komorbiditet.

Indikatorerne tjener til at sikre høj kvalitet af diagnostik og prognostik samt til at dokumentere effekten af behandlingen, herunder overlevelse på kort og længere sigt.

I Kræftplan II fra 2005 blev det præciseret, at alle kræftsygdomme skal have en DMCG tilknyttet, som bl.a. har til opgave at oprette kliniske kvalitets- og forskningsdatabaser samt udarbejde kliniske retningslinjer.

Dokumentation

Se databasens officielle dokumentation

I dokumentationen kan du bl.a. finde grundoplysninger om databasen samt oplysninger om indikatorer og variable.

Genveje