Formålet er at bidrage til at sikre kvalitetsudvikling og -forbedring for patienter med maligne plasmacelle sygdomme på afdelings-, regions- og lands-niveau i Danmark.

Baggrund

Dansk Myelomatose Database blev etableret som landsdækkende database den 1/1-2005.

1/1-2010 blev DaMyDa godkendt som klinisk kvalitetsdatabase som del af en fælles hæmatologisk database, og er fra 1/3-2017 blevet en selvstændig klinisk kvalitetsdatabase.

Der er ca. 380 nye tilfælde af knoglemarvskræft om året i Danmark, som løbende registreres i databasen. Databasen har en dækningsgrad på 98% (2019) og rummer detaljerede data på over 4500 patienter. Databasen har allerede tjent til at dokumentere, at behandlingen af myelomatose i Danmark løbende er forbedret siden 2005. Samtidig har databasen muliggjort en række studier, som har øget vores viden om særligt sårbare patienter og mulighederne for bedre at kunne behandle dem.

Styregruppen

Formandskab
Emil Hermansen
Overlæge, ph.d.
Afd. for Blodsygdomme
Rigshospitalet

Fælles koordinator for de hæmatologiske databaser
Peter de Nully Brown
Overlæge, Ph.d.
Hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet

Se oversigt over medlemmer