Hjælp til registrering

Registreringsskemaer og vejledninger

Indberetningssystem

DNOR er en forløbsorienteret produktionsdatabase, som omfatter gliomer. Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK) er i foråret 2015 blevet appliceret på DNOR, og i denne forbindelse er DNOR IT-mæssigt omlagt fra Klinisk Målesystem (KMS) til Topica.

Hovedprincippet i DNKK er automatisk generering af forløb baseret på registreringer i administrative registre, in casu Landspatientregisteret (LPR) og Patologiregisteret, som importeres til Topica. De kliniske afdelinger indtaster i Topica således kun eventuelle rettelser til de administrative data samt oplysninger, som ikke kan genereres via DNKK-algoritmer.

Brugeroprettelse og support