Formålet er at bidrage til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling ift. udredning og behandling af primære hjernetumorer i Danmark. Databasen dokumenterer den kliniske aktivitet og bidrager til kvalitetssikring af behandlingen, samt vurderer, om behandlingsresultaterne er på højde med de ønskede mål.

Baggrund

DNOR er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase som indsamler oplysninger om udredning og behandling af primære hjernetumorer hos voksne i Danmark, således at de deltagende afdelinger får et instrument til løbende kvalitetsvurdering.

Databasen opsamler data svarende til 4 procesindikatorer og 5 resultatindikatorer. Indikatorerne har fokus på operatørkompetence, evaluering resttumor efter primær operation, patologisk diagnostik dødelighed efter operation, kemo- og strålebehandling efter operation, og overlevelse inden for 1 og 2 år efter primær diagnose.

DNOR blev etableret i 2009. Der diagnosticeres godt 1400 primære hjernetumorer i Danmark om året.

 

Læs mere om DNOR

Styregruppen

Formandskab
Steinbjørn Hansen
Overlæge
Onkologisk Afdeling
Odense Universitetshosital

Se oversigt over medlemmer

Bemærkninger

Databasen er under udvikling og suppleres i 2021 med nye indikatorer relateret til behandlingen af hjernetumorer. Der arbejdes endvidere på at udvide indikatorsættet med resultatindikatorer.