Databasens formål er at sikre ensartet høj kvalitet af behandling i akutte patientforløb på hospitaler i Danmark. Styregruppen for DAH har siden slutningen af 2019 været i proces med at videreudvikle et nyt indikatorsæt for databasen og der har ultimo 2021 været en bred og åben høringsproces af populationsdannelsen, indikatorer og subgrupper.

Link til høringsrapporten samt opdaterede dokumenter efter høringsprocessen:

Høringsrapport

Dokumentalistrapport/evidensrapport

Tillægsdokument (beskriver populationsdannelsen, afrapportering og datagrundlag samt beregningsregler)