Databasens formål er at sikre ensartet høj kvalitet af behandling i akutte patientforløb på hospitaler i Danmark.

Baggrund


Databasen for Akutte Hospitalskontakter blev etableret i 2013 og har dannet grundlag for den første nationale kvalitetsmonitorering af akutte patientforløb på danske sygehuse.

Styregruppen

Formandskab
Annmarie Lassen
professor i akut medicin
Fælles Akutmodtagelsen, Odense Universitetshospital

Se oversigt over medlemmer

Bemærkninger

Nyt indikatorsæt for DAH – og den kommende årsrapport for 2022

Databasens nye indikatorsæt er ifm. høringsprocessen varslet til at være gældende fra og med 1. marts 2022 og databasens opgørelsesperiode ift. årsrapporter vil også fremadrettet være kalenderåret.

Opgørelsesperioden for den kommende årsrapport for 2022 bliver dog fra 1. marts 2022 – 28. februar 2023. Baggrunden for at 'skære et nyt 1 års vindue' i en enkelt årsrapport er dels, at have sammenlignelige antal kontakter og dels, at månederne januar-februar er særegne i akutsammenhæng.