Databasen for Behandling af Svær Overvægt (DBSO) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som skal monitorere og udvikle kvaliteten af fedmekirurgiske samt plastikkirurgiske indgreb efter massivt vægttab.

Baggrund

Databasen for Behandling af Svær Overvægt (DBSO) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase som blev etableret i 2010.

I årsrapporten 2018 blev ca. 1100 patientforløb indberettet for fedmekirurgi, samt 450 med plastikkirurgisk indgreb efter massivt vægttab.

Kirurgisk behandling er den eneste behandling af overvægt, hvor der kan dokumenteres både et langvarigt vægttab og en formindsket risiko for følgesygdomme samt et længere liv. En operation giver et vægttab på 60-70 pct. af overvægten og helbredelse eller bedring af fedmerelaterede følgesygdomme som type 2 diabetes og hjertekarsygdomme.

Styregruppen

Formandskab

Viggo Kristiansen, Overlæge
Kirurgisk Afdeling
Hvidovre Hospital

Steen Bønløkke Pedersen
Overlæge, dr.med.
Steno Diabetes Center Aarhus
Aarhus Universitetshospital

Se oversigt over medlemmer

Bemærkninger

Der er anmodet om navnændring hos Sundhedsdatastyrelsen af databasen fra Dansk Fedmekirurgiregister til Databasen for behandling af svær overvægt.

Der er desuden ansøgt om tilladelse til udførsel af et projekt der undersøger medicinsk behandling af svær overvægt.