Evidensgrundlag

Se dokumentalistrapport 

Dokumentation

I dokumentationen kan du bl.a. finde grundoplysninger om databasen samt oplysninger om indikatorer og variable.

Databasens officielle dokumentation 

Genveje