Hjælp til registrering

Datadefinitioner (afventer)

Registreringsskemaer og vejledninger

Indberetningssystem

Der skal ikke foretages indberetninger i dedikerede systemer. Data fra eksisterende landsdækkende registre (Landspatientregistret, Laboratoriedatabasen og Receptdatabasen) skal genanvendes. For et mindre antal variable, og udelukkende for patienter, der udredes i regionernes lipidklinikker, skal data overføres til databasen fra PROGENY.

PROGENY er et stamtræsprogram, der anvendes af lipidklinikkerne som supplement til den elektroniske patientjournal i de regionale EPJ-systemer.

Se indberetning til databasen fra PROGENY

Brugeroprettelse og support