Indberetningssystem

Databasen beror på datafangst fra LPR3, CPR-registret, Laboratoriedatabasen, Sygehusmedicinregistret og Sygesikringsregistret - og har således ikke et indberetningssystem.