Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) har siden 2020, arbejdet med at etablere en klinisk kvalitetsdatabase omkring inflammatoriske tarmsygdomme der både dækker den kirurgiske- og medicinske del af behandlingen.

DANIBD har til formål, at forbedre kvaliteten i behandlingen af patienter med inflammatoriske tarmsygdomme, Morbus Crohn (kronisk tarmbetændelse) og Colitis Ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse), via monitering af nøgleanbefalinger fra nationale kliniske retningslinjer. 

Databasen er forankret organisatorisk i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program (RKKP). Databasen skal skabe national konsensus om god kvalitet til patienter med inflammatoriske tarmsygdomme, bidrage med relevante og retvisende data samt troværdige og anvendelige resultater. Databasen skal bidrage til at understøtte, at personer med inflammatoriske tarmsygdomme, oplever høj og ensartet kvalitet på tværs af landet. Indikatorudviklingen er forestået af styregruppen for DANIBD ud fra en evidens-baseret tilgang.

Databasen har valgt at anvende datafangst med henblik på at minimere tidsforbrug til dataindsamling og dataindtastning. Der trækkes derfor data fra de eksisterende registre for både at undgå dobbeltindtastninger og bruge mindst mulig klinikertid i afdelingerne. Data trækkes således ved databasens opstart fra Landspatientregistret (LPR), Central Personregistret (CPR), Laboratoriedatabasen og Receptdatabasen og Sygehusmedicinregistret

Baggrund

Databasen for inflammatoriske tarmsygdomme er en klinisk kvalitetsdatabase under reetablering. Udviklingsarbejdet vil foregå frem til efteråret 2022, hvor databasen er planlagt til at gå i drift.

Databasen udspringer af 'Databasen for biologisk behandling af inflammatoriske tarmsygdomme (BioIBD), der siden godkendelsen i maj 2013 nåede at udgive tre årsrapporter. I 2018 besluttede RKKP i samråd med styregruppen at reetablere databasen med henblik på at kunne inkludere en større patientgruppe med inflammatoriske tarmsygdomme end patienter i biologisk behandling. Derudover ville man gerne udnytte de eksisterende data, der indrapporteres til nationale medicinske registre, således at indtastningsbyrden bliver mindsket.

Læs mere om behandling af Inflammatoriske Tarmsygdomme

Styregruppen

Formandskab

Lone Larsen, Overlæge, ph.d.
Medicinske Mave- og Tarmsygdomme
Klinik Medicin og Akut 
Aalborg Universitetshospital

Se oversigt over medlemmer