Du kan nu læse den endelige årsrapport 2023 fra Hudkræftdatabasen, som omfatter resultater fra 1. juli 2022 – 30. juni 2023.

Årsrapport 2023 finder du på Sundhed.dk. 

Resultater, hvor tæller eller nævner er 1 eller 2, er udeladt fra rapporten af diskretionshensyn.

Kontakt databasens kontaktperson Monika Madsen, monims@rkkp.dk eller hospitalets RKKP-kontaktperson, hvis du har spørgsmål.