At overvåge og forbedre kvaliteten af diagnostik og behandling til personer med brystkræft uafhængigt af geografisk tilhørsforhold.

Baggrund

Kvalitetsdatabase for Brystkræft blev etableret som landsdækkende database i 1/1-1978. Der indberettes ca. 4000 patientforløb årligt.

DBCG Kvalitetsdatabase for Brystkræft bygger overvejende på udvalgte data indtastet af afdelingerne i DBCG Behandlingsdatabase for Brystkræft, der har registreret patienter siden 1978. Data supplereres med udtræk fra Landspatientregisteret, Patologiregisteret og CPR-registeret

Styregruppen

Formandskab

Peer Christiansen
Professor, overlæge, dr.med.
Plastik- og Brystkirurgi
Aarhus Universitetshospital

Se oversigt over medlemmer