De første danske børn inkluderet i opfølgningsprogrammet for børn og unge med Cerebral Parese nærmer sig 15 års alderen eller er fyldt 15 år. Derfor har både Den Nationale Styregrupp for Cerebral Parese Opfølgningsprogram (CPOP) og styregruppen for CPOP-databasen anbefalet at udvide alderskriteriet til det fyldte 18. år. Sundhedsdatastyrelsen har nu godkendt ændringen af populationens aldersgrænse, hvorfor næste årsrapport for 2024 kommer til at indeholde opgørelser for børn og unge op til 18 år.

Opdaterede datadefinitioner kan findes her. 

Ændringen kommer forventeligt til at påvirke målopfyldelsen for de enkelte indikatorer i årsrapporten for 2024 (som udkommer i 2025). Derfor forventer vi, at årsrapporten for 2024 opgør både den oprindelige (0-15 år) og udvidede population (0-18 år) samlet og hver for sig.

Kontakt databasens kontaktperson Mathilde Pedersen, mathpd@rkkp.dk, eller hospitalets RKKP-kontaktperson, hvis du har spørgsmål.