Databasens formål er at monitorere og forbedre den sundhedsfaglige kvalitet af karkirurgisk operation for alle patienter i Danmark. Indikatorerne har fokus både på hurtigt udredning undersøgelse, og behandling samt forebyggelse af kendte komplikationer til karkirurgi.

Baggrund

Landsregistret Karbase blev etableret i 1993 og siden er der blevet indberettet mere end 190.000 patientforløb, hvilket udgør en værdifuld datakilde til at belyse og udvikle karkirurgiske operationer for alle patienter i Danmark. Der indberettes årligt ca. 7.000 patientforløb.

Databasen opsamler data svarende til 5 procesindikatorer og10 resultatindikatorer vedrørende kvaliteten af karkirurgiske operationer.

Især operationer for åreforkalkning og udposninger på pulsårerne uden for hjerte og hjerne, men også andre operationer i patienternes blodbaner (vener og arterier).  

Data indhentes fra de dataindberettende afdelinger via registrering til Landspatientregisteret (LPR) og samkøres med data fra CPR-registeret,  Receptdatabasen, og Dansk Stroke Register.

Læs mere på www.karbase.dk

Styregruppen

Formandskab
Christian Nikolaj Petersen
Overlæge
Aalborg Universitetshospital

Se oversigt over medlemmer

Bemærkninger

Pr. 1. januar 2023 er Landsregisteret Karbase overgået fra dedikeret indberetning i Kvalitets Indrapporterings Platformen (KIP) til udelukkende af være baseret på data fra eksiterende registre (Landspatientregisteret (LPR), CPR-registeret, Receptdatabasen og Dansk Stroke Register).