Databasens formål er at monitorere og forbedre den sundhedsfaglige kvalitet af karkirurgisk operation for alle patienter i Danmark. Indikatorerne har fokus både på hurtigt udredning undersøgelse, og behandling samt forebyggelse af kendte komplikationer til karkirurgi.

Baggrund

Landsregistret Karbase blev etableret i 1993 og siden er der blevet indberettet mere end 190.000 patientforløb, hvilket udgør en værdifuld datakilde til at belyse og udvikle karkirurgiske operationer for alle patienter i Danmark. Der indberettes årligt ca. 7.000 patientforløb.

Databasen opsamler data svarende til 5 procesindikatorer og10 resultatindikatorer vedrørende kvaliteten af karkirurgiske operationer.

Især operationer for åreforkalkning og udposninger på pulsårerne uden for hjerte og hjerne, men også andre operationer i patienternes blodbaner (vener og arterier).  

Data indhentes fra de dataindberettende afdelinger via registrering til Landspatientregisteret (LPR) og samkøres med data fra CPR-registeret,  Receptdatabasen, og Dansk Stroke Register.

Styregruppen

Formandskab
Christian Nikolaj Petersen
Overlæge
Aalborg Universitetshospital

Se oversigt over medlemmer

Bemærkninger

Pr. 1. januar 2023 er Landsregisteret Karbase overgået fra dedikeret indberetning i Kvalitets Indrapporterings Platformen (KIP) til udelukkende af være baseret på data fra eksiterende registre (Landspatientregisteret (LPR), CPR-registeret, Receptdatabasen og Dansk Stroke Register).