Hjælp til registrering

Datadefinitioner (er under udarbejdelse)

Registreringsskemaer og vejledninger

  • afventer

Indberetningssystem

Præhospitalsdatabasen er baseret på udtræk fra 1-1-2 opkald, der er registreret på de Akutte Medicinske Koordinerings (AMK) vagtcentraler og  den Præhospitale elektroniske Patient Journal (PPJ).