Evidensgrundlag

Se dokumentalistrapport (Dokumentalistrapport er under udarbejdelse)

Dokumentation

I dokumentationen kan du bl.a. finde grundoplysninger om databasen samt oplysninger om indikatorer og variable.

Se databasens officielle dokumentation (endnu ikke offentliggjort under godkendelse ved SDS)

Genveje