I takt med løbende ændringer i sygdomsbilledet udvikler de kliniske kvalitetsdatabaser sig tilsvarende, så de understøtter det aktuelle behov for kvalitetudvikling af patienters behandling i hele landet.

Grøn streg.pngEn forudsætning for etablering af en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase er, at den prioriteres af RKKP's bestyrelse. Der kan søges om RKKP-støtte én gang om året.

đź“…Næste prioritering finder sted i 2024.

Hjælp til ansøgning

Grøn streg.pngØnsker en gruppe sundhedsprofessionelle, et videnskabeligt selskab eller lignende at etablere en database, skal de kontakte RKKP for en indledende drøftelse.

I den videre proces, kan RKKP hjælpe med at udfylde ansøgningsskema og dokumentation for databaser.

Det kan desuden være hensigtsmæssigt at indgå i dialog med Sundhedsdatastyrelsen, som står for godkendelse af de kliniske kvalitetsdatabaser.

Nye databaser i 2023

Formalia omkring kliniske kvalitetsdatabaser

Krav til databasers drift

Alternativer til drift af en klinisk kvalitetsdatabase