RKKP stræber efter kliniske kvalitetsdatabaser, der dækker det samlede patientforløb - uanset hvor behandlingen foregår.

I takt med at flere opgaver varetages af den primære sundhedssektor, stiger behovet for data fra læger i praksis.

Indberetning og afrapportering af data

Grøn streg.pngIndberetning

Praktiserende speciallæger: Indberetning foregår forskelligt fra database til database. 
Almenpraktiserende læger: Data opsamles typisk fra systemhusene af en fælles serviceplatform (PLSP), hvorfra de sendes til RKKP's webservice.

Se mere under 'Databaser med private aktører' i venstre margen.

Afrapportering 

Privat aktør: Sådan får du adgang til løbende data