I RKKP's strategi 2019-2022 har vi en målsætning om at bidrage til en bedre opsamling og anvendelse af patientrapporterede oplysninger (PRO-data) for at belyse patientinvolveringen.

PRO-data afspejler patientens selvrapporterede helbredstilstand og kan bruges i en vurdering af behandlingseffekten. PRO-data indsamles typisk i frontlinjer og skal integreres i databaserne og bruges til kvalitetsudvikling på populationsniveau.

Definition af PRO

”Patientrapporterede data, der omhandler patientens helbredstilstand, herunder det fysiske og mentale helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau”.

I flere af de kliniske kvalitetsdatabaser har vi allerede udviklet PRO-indikatorer 

  • PRO ”er din mulighed for at få sat de ting på dagsorden omkring din sygdom, som er vigtigst for dig” (patient)
  • PRO "gør dig i stand til at være velforberedt via et hjælperedskab” (patient)
  • ”Fordi du derved har mulighed for at forberede din behandler på, hvad du mener der er vigtigt i samtalen” (kliniker)
  • ”Vær ærlig om hvordan du har det - PRO er ment som en hjælp til at åbne en dialog” (patient)

Kildehenvisning: Udsagn fra deltagere i PRO-Psykiatri patient peerboardet i Region Nordjylland

PRO-data i kvalitetsudvikling

Illustration over dataflow i PRO-Psykiatri i Region Nordjylland

PRO-psykiatri billede_3.jpg