De kliniske kvalitetsdatabasers formål er at bidrage til en højere og mere ensartet kvalitet for alle patienter på tværs af landet.

For at indfri formålet skal vi være opmærksomme på, hvorfor vi måler, hvad vi måler, og hvordan målingerne kan bidrage til kvalitetsforbedring.

Til at understøtte styregruppernes arbejde med at udvikle indikatorer, som giver mest mulig værdi for patienterne, har RKKP udarbejdet vejledende principper for indikatorsæt.

Vejledende principper for indikatorsæt i RKKP

PowerPoint præsentation: Klinisk kvalitetsudvikling og
det gode indikatorsæt

Indikatorudvikling

(tryk på ikon)