En af vejene til høj og ensartet kvalitet i patientbehandlingen går igennem kliniske retningslinjer, der dog først kommer patienterne til gavn, når de anvendes i praksis.

DMCG.dk og RKKP har med støtte fra DCCC gennemført interviews med klinikere og administrativt personale for at blive klogere på den aktuelle praksis for implementering af de kliniske retningslinjer på kræftområdet.

Analyserne er mundet ud i en rapport, som belyser muligheder for og udfordringer ved at understøtte retningslinjernes implementering i klinikken, samt en kort implementeringsvejledning.

Læs hele nyheden og se rapporten på DMCG.dk