Patienter og pårørende kan bidrage med stor værdi i de kliniske kvalitetsdatabasers styregrupper.

Patientinvolvering.jpg

 

Som patient eller pårørende har man et andet og vigtigt perspektiv på behandlingsforløbet end de professionelle. Dette perspektiv er vigtigt for at skabe tiltag, der passer til patienternes behov. Derfor giver det også værdi at involvere patientrepræsentanter i de kliniske kvalitetsdatabaser.

Det viser en evaluering, som RKKP's Videncenter har gennemført blandt patientrepræsentanter og styregruppeformænd. Heraf fremgår det også, at patientinvolvering kræver ressourcestærke repræsentanter, og at flere styregrupper var skeptiske over for værdien af patientrepræsentation.

Skærpet fokus på det vigtigste for patienterne
I de senere år er der kommet stigende fokus på at sikre patienter og pårørende reel indflydelse i sundhedsvæsenet. Patientinvolvering er dog ofte set i lyset af den enkeltes individuelle sygdom. At bringe patienter i spil som repræsentanter for en gruppe er en anden måde at involvere dem.

Patientrepræsentanternes tilstedeværelse i styregruppemøder har bidraget til at holde fokus på, hvad der er vigtigt for patienter og pårørende, udtaler flere formænd. Samtidig stiller repræ­sentanterne nye relevante spørgsmål til styregruppen, som kan bidrage til databasens udvikling.

Involvering kræver ressourcer og forberedelse
Det kræver en ressourcestærk patient eller pårørende at kunne indgå i arbejdet med databasen, er flere styregruppeformænd og patientrepræsentanter enige om. Et introkursus har vist sig at være gavnligt til at klæde repræsentanterne på og styrke deres mulighed for at få indflydelse. Samtidig er det er vigtigt med en fælles forventningsafstemning til det kommende samarbejde.

Skepsis i styregrupper vedr. patientinvolvering
I styregrupperne var meningerne delte om, hvad man kan forvente af patientrepræsentanterne – og hvor meget de kan bidrage med i databasearbejdet. Flere var også skeptiske over for, om patienterne ville påvirke drøftelserne i styregruppen. En skepsis, som blev gjort til skamme, når de deltog i møder, hvor formændene bl.a. oplevede, at de kom med helt andre perspektiver.

Læs evalueringsrapporten