PRO-Psykiatri er et af fem initiativer i psykiatrien, som er nomineret til prisen 'Årets Borger­inddragende Initiativ'. Her er fokus på brug af patientrapporterede oplysninger i klinikken og til forbedring af den patientoplevede kvalitet. Et panel af patienter udpeger den endelige vinder, som bliver præsenteret på Danske Regioners generalforsamling den 2. april 2020.

PRO-data i psykiatriske databaser
PRO-Psykiatri er et initiativ, hvor patientrapporterede oplysninger benyttes i samtalen mellem patient og behandler. Patienten udfylder forud for samtalen et elektronisk spørgeskema om egen­-oplevet psykisk og fysisk helbred, social funktion og trivsel. Patientens svar overføres direkte til patientjournalen, hvor de bruges i behandlingssamtalen sammen med andre kliniske oplysninger.

Svarene bliver også overført til patientens personlige portal på sundhed.dk, hvor de kan bruges til egen-vurdering. Desuden indgår PRO-svar i den samlede vurdering af patienternes oplevelse af behandlingskvaliteten som del af de kliniske kvalitetsdatabaser for depression og skizofreni.

PRO-Psykiatri er skabt i et samarbejde mellem patienter, pårørende, klinikere, ledere og forskere. Initiativet er dels forankret i RKKP, dels i Psykiatrien i Region Nordjylland.

Baggrund for nominering til prisen
I år sætter prisen 'Årets Borgerinddragende Initiativ' fokus på initiativer i psykiatrien i Danmark. Her er der i de senere år sket store forandringer, når det kommer til udbygning af ambulante tilbud og udbredelse af udrednings- og behandlingspakker.

De nominerede er alle initiativer, der i særlig høj grad inddrager patienter eller pårørende aktivt i behandlingen eller giver dem gode, relevante værktøjer til at leve med deres psykiske sygdom.

Læs mere om prisen på Danske Regioners hjemmeside