I disse dage offentliggøres retningslinje nummer 100 i den intensiverede retningslinjeindsats på kræftområdet, som tager afsæt i kræftplan IV. Retningslinjerne skal understøtte, at patienterne får den bedst mulige behandling og danne grundlaget for de vanskelige kliniske beslutninger.

Kvaliteten af retningslinjerne bliver løftet i arbejdet med at lægge dem ind i en fælles skabelon, som er udarbejdet af DMCG.dk i et samarbejde med Retningslinjesekretariatet under RKKP.

Videohilsen fra Retningslinjesekretariatet (0.41 min.)

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.


Kræftområdet dækkes af ca. 300 retningslinjer med anbefalinger for alle dele af patientforløbet, og der er således endnu et stykke vej før alle retningslinjer er omlagt.