Et skarpere fokus på, hvordan vi bedst kan kommunikere viden i årsrapporterne fra de kliniske kvalitetsdatabaser skal sikre, at denne viden i højere grad bliver omsat til læring og forbedringer i sundhedsvæsenet.

Fokus på forbedringer
Fremover vil årsrapporternes konklusion altid pege på mulige forbedringstiltag og indeholde en refleksion over, hvordan databasen kan bidrage til kvalitetsudvikling.

Samtidig skal en fælles epidemiologisk og klinisk kommentarer sikre, at årsrapportens analyser bliver formidlet på en fyldestgørende måde - og at rapporten bidrager med klinisk diskussion af implikationer og forbedringspotentialer for de enkelte indikatorer.

Det er hovedanbefalingerne i en rapport, som en gruppe af RKKP's epidemiologer har udarbejdet efter en gennemgang af et udsnit af databasernes årsrapporter Her når de frem til, at der er et potentiale for at styrke den kritiske diskussion af resultaterne og deres kliniske implikationer. Anbefalingerne bliver indarbejdet i årsrapporterne allerede fra sommeren 2020.

Resumé af resultater
Sideløbende udarbejder vi fremover et kort resumé af årsrapportens konklusioner til Ugeskrift for Læger. Formålet er at formidle viden fra årsrapporterne til et bredere publikum og skabe større synlighed om resultater og anbefalinger. Det er videreførelse af et projekt, hvor RKKP i det seneste års tid har offentliggjort resuméer fra udvalgte databaser i Ugeskrift for Læger. Det er blevet så stor en succes, at samarbejdet er udvidet til at omfatte årsrapporter for alle databaser.

Du kan finde de offentliggjorte resuméer af årsrapporterne på Ugeskrift for Lægers hjemmeside: https://ugeskriftet.dk/kvalitetsudvikling

Årsrapport.jpg