Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren (DSKS) og RKKP inviterer til fælles temamøde torsdag den 16. april 2020 kl. 10-15 - udsat – ny dato følger

Titlen på temamødet er:
ULIGHED I SUNDHEDSSEKTOREN

– HVORDAN KAN VI LYKKES MED DATAUNDERSTØTTET KVALITETSUDVIKLING?

På mødet er der fokus på, om og hvordan dataunderstøttet kvalitetsudvikling kan bidrage til at mindske uligheden i befolkningens sundhed.

Mødet er åbent for alle – og det er gratis at deltage.

Se flyer (detaljeret program følger)