Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) har indgået en aftale om honorar til praktiserende læger, som deltager i styregrupper for de kliniske kvalitetsdatabaser.

I RKKP er vi glade for, at der nu er klare rammer for praktiserende lægers arbejde i databaserne. Det er et vigtigt skridt på vejen mod, at de kliniske kvalitetsdatabaser kommer til at dække hele patientforløbet og er i tråd med, at stadigt flere databaser får data fra de praktiserende læger. Vi ser bl.a. frem til, at de kommende årsrapporter for Dansk Voksen Diabetesdatabase og Dansk Register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom også dækker praktiserende lægers behandling.

Aftalen mellem PLO og RKKP om honorarer til praktiserende læger er trådt i kraft.

Se aftalen her.

Hvis der er spørgsmål kontakt fagligkvalitet@rkkp.dk