RKKP's Videncenter inviterer til tre fyraftensmøder for styregruppemedlemmer.

Møderne finder sted

  • Mandag d. 13. maj 2019 kl. 16-18 i Aarhus
  • Mandag den 20. maj 2019 kl. 16-18 på Odense Universitetshospital
  • Torsdag den 20. juni 2019 k. 16-18 på Frederiksberg Hospital

På møderne vil vi gerne i dialog med jer om afrapportering fra de kliniske kvalitetsdatabaser, både den løbende afrapportering, årsrapporterne samt temaanalyser og supplerende analyser.

Derudover vil der være information om og mulighed for drøftelse af RKKP strategien for 2019-2012 "Viden til et bedre Sundhedsvæsen".

Hvis I har input til programpunkter, er I meget velkomne til at melde dem ind samtidig med tilmelding, der kan ske her: https://www.tilmeld.dk/fyraftensmder

Det endelige program og præcis lokalitet for møderne følger.

Vi glæder os til at se så mange som muligt af jer til spændende dialog og videndeling