Oversigt over alle medlemmer af styregrupper er nu tilgængelig her.

Oplysninger vedr. udpegende selskab, titel og region er endnu ikke komplette. Der arbejdes på at gøre listen komplet. Hvis du har supplerende/korrigerende oplysninger kan de sendes til fagligkvalitet@rkkp.dk.