Se RKKP's kommunikationsstrategi her (her var tidligere adgang til en høringssudgave af strategien). Endelig udgave kan nu ses her: https://www.rkkp.dk/om-rkkp/strategi_og_maalsatninger/

Strategien er udarbejdet på baggrund af bred involvering hen over sommeren, hvor vi gerne vil takke flere af jer for at bidrage.

Strategien skal behandles på møde i RKKP-bestyrelsen d. 26. sept. 2019. Evt. input, der ønskes inddraget i bestyrelsens behandling af strategien, er velkomne frem til mødet på fagligkvalitet@rkkp.dk og vil blive fremlagt mundtligt for bestyrelsen.

Baggrund for strategi

RKKP samler og leverer i dag vitale data for måling og udvikling af kvalitet i sundhedsvæsenet. Dette sker i samarbejde mellem en lang række parter, herunder: databasestyregrupper, videnskabelige selskaber, hospitaler, klinikere, patienter, regionale kvalitetsafdelinger, kommune, privatpraktiserende aktører og RKKP's Videncenter. Der er en stor efterspørgsel på den viden, RKKP kan levere, da den kan bidrage til udvikling af kvaliteten – og kommunikationsstrategien udarbejdes for at sikre bedst mulig imødekommelse af efterspørgsel.