Det er med stolthed og glæde, at RKKP præsenterer RKKP-strategi 2019-2022 og tilhørende målsætninger.

Strategien blev godkendt af RKKP-bestyrelsen på møde i februar 2019. Strategien er udarbejdet på baggrund af mange spændende og lærerige dialoger med et bredt udvalg af aktører i det danske sundhedsvæsen bl.a. på en række workshops i 2018. Der er i den endelige færdiggørelse inddraget input fra 45 høringssvar.

Vi er glade for det store engagement, vi har mødt i både udarbejdelsen af strategien og den netop gennemførte høring.

Sammen med de mange eksterne samarbejdspartner tager RKKP's Videncenter og de faglige styregrupper for databaserne nu fat på at sikre opfyldelse af målsætningerne – så vi kan levere viden til et bedre sundhedsvæsen.

Strateginyt.jpg