På fem år er antallet af akutte patienter steget med 4,4 procent, viser tal fra Regionernes Kliniske Kvalitets-udviklingsprogram (RKKP). Men stigningen kan ikke alene forklare, hvorfor akutafdelinger er pressede. Professor peger på, at nedlagte senge på andre afdelinger får patienter til at hobe sig op på akutafdelingerne.

 

- Det er helt vildt så travlt vi har. Tidligere oplevede vi spidsbelastninger en gang om måneden, nu er det to gange om ugen, siger Annmarie Lassen.

Annmarie Lassen er professor i akutmedicin på OUH og formand for Databasen for Akutte Hospitalskontakter i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Når hun kigger ned i databasens tal, ser hun, at der på fem år er sket en stigning i akutte patienter på 4,4 procent.

I 2017 var der i alt 1.739.848 akutte patienter i Danmark, i 2021 var der 1.817.093.

Men en stigning på 4,4 procent over fem år kan ikke alene forklare, hvorfor akutafdelinger over hele landet oplever et stort pres netop nu.

- Presset kan ikke alene forklares med flere patienter. Det er snarere et sammenfald af flere ting. Hvis der generelt er lidt flere patienter, lidt flere patienter med RS-virus, Covid og influenza og færre sengepladser på andre afdelinger, så patienterne ligger længere i akutafdelingen. Det er alt sammen med til at vælte læsset, forklarer Annmarie Lassen.

Professor Annmarie Lassen 

Færre senge

Selv om Annmarie Lassen også mærker travlheden på akutafdelingen på OUH, så har hospitalet ikke på noget tidspunkt været nødsaget til at stoppe for modtagelse af patienter, som andre akutafdelinger har oplevet.

Det skyldes ifølge Annmarie Lassen især, at der er et stort ledelsesfokus på at optimere patientflowet. Andre hospitalsafdelinger på OUH står klar til at modtage akutte patienter, så patienterne ikke hober sig op på akutafdelingen og optager sengeplads fra andre akutte patienter.

- Mit gæt er, at en væsentlig årsag til de problemer, vi ser nu på flere af landets akutafdelinger handler om, at afdelinger har nedlagt sengepladser på grund af mangel på sygeplejesker, siger Annmarie Lassen:

- Hospitalssengene er næsten altid 100 procent belagt, hvis der er fem eller ti færre senge på grund af sygeplejerskemangel, så kan de akutte patienter ikke få en plads. Det betyder meget for en akutafdeling, hvis 10 patienter dagligt optager en seng på akutafdelingen, når vi normalt kan behandle tre patienter i døgnet i den enkelte seng.

På OUH afholdes daglige kapacitetsmøder med repræsentanter fra forskellige afdelinger. På tværs af relevante afdelinger koordinerer man, så syge patienter kommer videre til de mest kompetente afdelinger og ikke optager plads på akutafdelingen.

- Når vi nærmer os overkapacitet, har vi kapacitetsmøder flere gange i døgnet – nogle gange med direktionsdeltagelse, hvis det er rigtig slemt. Derudover har vi i Fælles Akutmodtagelse (FAM) koordinerende møder hver fjerde time. Vi er hele tiden opmærksomme på patientflowet, og det tror jeg har beskyttet os mod alvorlige problemer, forklarer Annmarie Lassen.

Kvaliteten er ikke påvirket

De seneste tal fra Databasen for Akutte Hospitalskontakter i RKKP er fra 2021, og i følge de tal er kvaliteten i behandlingen ikke påvirket negativt.

En af de parametre, databasen måler på er dødelighed efter behandling. Når man ser på hvor mange patienter med akutte hospitalsforløb, som dør indenfor 7 dage efter behandling med over 12 timers varighed, så er antallet steget en smule.

I 2021 døde 2,3 procent af disse patienter, i 2017 døde 1,9 procent.

Men stigningen i dødeligheden er ikke nødvendigvis udtryk for, at kvaliteten er blevet dårligere, for i den samme femårige periode har hospitalerne haft fokus på at få patienterne hurtigere hjem. Derudover er der sket en ændring i patientpopulationen, så patienterne i dag generelt er ældre, mere syge og komorbide.

- Det er meget svært at fortolke kvalitetsdata, som i virkeligheden afspejler et meget komplekst system, pointerer Annmarie Lassen og peger på, at databasen har udviklet et helt nyt indikatorsæt, som udkommer i databasens næste årsrapport.

- I vores nye indikatorsæt vil vi subgruppeinddele patienterne i kategorier som: Patienter med flere konkurrerende lidelser, patienter over 85 år, patienten med svær psykiatrisk sygdom og patienten som ankommer i forbindelse med travlhed. Det vil betyde, at databasen får en større indsigt i hvad der er i spil, når akutafdelinger er pressede, siger Annmarie Lassen.