Et stort fokus på at få patienter hurtigere på operationsbordet er en af årsagerne til at flere patienter overlever akut kirurgi. På ét år er dødeligheden efter akut kirurgi faldet fra 18,5 til 16,4 procent.

Det skal gå stærkt. Tiden er afgørende, når patienter med tarmslyng, hul på mave- tarmsystemet eller blødninger i bughulen skal opereres. Patienterne skal CT-scannes og have antibiotika – senest seks timer efter ankomst til hospitalet skal de helst opereres.

Nu viser tal fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), at flere patienter overlever akut kirurgi. På ét år er mortaliteten faldet to procentpoint.

Andelen af patienter, der dør indenfor 90 dage fra operationsdato var i 2020/2021 på 18,5 procent. Nu er mortaliteten faldet til 16,4 procent, viser 2023-årsrapporten fra Akut Kirurgi Databasen i RKKP.

- Det er det massive fokus på området, som nu afspejles i mortaliteten, siger formand for Akut Kirurgi Databasen i RKKP, cheflæge Peter Svenningsen fra Nordsjællands Hospital.

Han peger på, at LKT for Akut Kirurgi har haft stor betydning. Lærings- og Kvalitetsteam (LKT) er en del af Det Nationale Kvalitetsprogram under Danske Regioner, som arbejder med at forbedre den kliniske kvalitet på områder med stor variation eller utilfredsstillende kvalitet.

- Det lykkelige er, at vi kan se værdien af et stort samarbejde på tværs. Ud over LKT, har Dansk Kirurgisk Selskab også taget hånd om det her, og Styrelsen for Patientsikkerhed har kørt et fokuseret tilsyn på patienter med tarmslyng. Det er den store effekt, vi nu ser i databasens tal, påpeger Peter Olsen Svenningsen.

Hurtig operation

Det altafgørende for at nedbringe dødeligheden for akutte kirurgiske patienter er, at de kommer hurtigt på operationsbordet.

- Hvis du har hul i et hulorgan, så stiger mortaliteten betragteligt efter seks timer. Derfor har man sat den seks-timers grænse, forklarer Peter Olsen Svenningsen.

Akut Kirurgi Databasen monitorerer andelen af landets akutte kirurgiske patienter, der opereres inden for seks timer efter ankomst til sygehus. Databasens fastsatte mål er, at 80 procent af patienterne skal opereres inden seks timer.

På Hospitalerne i Nordsjælland, hvor Peter Olsen Svenningsen er ansat som cheflæge på Kirurgisk Afdeling, er det lykkes at få flere patienter opereret inden seks timer. I 2021/2022 blev 23,1 procent af patienterne opereret inden for seks timer. Et år tidligere var det 12,8 procent.

- Det er et tværfagligt samarbejde mellem anæstesi, kirurgi, røntgen og akutafdeling, som har været med til at bringe folk hurtigere til operation. Vi prøver at optimere på alle arbejdsgange.

- For eksempel er det akutmedicineren, der bestiller scanninger i stedet for kirurgen. Det er også akutmedicineren, som sørger for blodprøver og antibiotika. Det er arbejdsgange, som er bredt ud i hele landet via LKT, siger Peter Olsen Svenningsen.

Ambitiøst mål

Mens det altså går fremad med at få patienterne hurtigt på operationsbordet i Nordsjælland, så går det knap så godt, når man kigger på landet som helhed. I hele landet blev 21,3 procent af patienterne opereret inden seks timer i sidste opgørelsesperiode. Året før var det 22,5 procent.

Men ifølge Peter Olsen Svenningsen, venter patienterne samlet set kortere tid. Det kan man bare ikke se i databasens tal.

- Der er langt flere patienter, som bliver opereret hurtigere. Ud fra databasens tal kan vi ikke se, hvor lang tid de patienter, som ikke bliver opereret inden for seks timer, venter. Men kvalitetsprojekter under LKT konkluderer, at det øgede fokus har mindsket den samlede ventetid, pointerer Peter Olsen Svenningsen og peger samtidig på den faldende mortalitet, som bevis for, at det går den rigtige vej for den samlede patientpulje.

- Målet om, at 80 procent af patienterne skal opereres inden seks timer, er meget ambitiøst. Der er ingen tvivl om, at vi kan presse vores mortalitet yderligere ned, hvis vi kan nå derop. Vi er nødt til at sætte kvalitetsstandarder ambitiøst, når endemålet er død, fordi det er så definitivt.