På bare ét år er antallet af fødsler i Danmark faldet med små 5000. Vi skal otte år tilbage for at finde et tilsvarende lavt antal fødsler. Det viser tal fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).


Det går op, og det går ned – antallet af fødsler. Fra 2021 til 2022 faldt antallet af fødsler i Danmark med 4693 fødsler. I 2022 fødte 57.291 danske kvinder, hvilket er otte procent færre fødsler end året før. Vi skal helt tilbage til 2015 for at finde et lavere antal fødsler.

- Samtidig kan vi se, at det lavere fødselstal fordeler sig jævnt over hele landet. Det er altså ikke et storbyfænomen. Der var også færre fødsler på mindre fødesteder.

Det siger fødselslæge Charlotte Brix Andersson fra Aalborg Universitetshospital/Thisted, der sammen med jordemoder Lene Friis Eskildsen, Hvidovre Hospital udgør formandskabet for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler (DKF) i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Men ser man på antallet af fødsler over et længere perspektiv, er det markante fald i 2022 måske ikke så markant.

Det lave antal fødsler kommer efter et år, hvor antallet af fødsler var det højeste i over 10 år. I 2021 blev der slået rekord med 61.984 fødsler. Men stigningen fortsatte ikke.

- Det er klart, at faldet ser voldsomt ud, når man sammenligner antallet af fødsler i 2022 med antallet i 2021. Men kigger vi på det store billede, er faldet måske ikke så overraskende. Antallet af fødsler har i flere år svinget omkring 60.000 årlige fødsler, siger jordemoder Lene Friis Eskildsen.

- Men fødselstallet i 2022 ligger langt under den fremskrivning, som Danske Regioner kom med i 2017, indskyder Lene Friis Eskildsen.

Babyboom udeblev
Dermed ser det ud til, at fødestederne så småt må aflyse det forventede babyboom, som alle ventede ville komme på baggrund af en stor generation af kvinder i den fødedygtige alder.

I 2017 udkom en fremskrivning fra Danske Regioner. Ud fra den demografiske udvikling vurderede man i prognosen, at der i 2023 ville være 70.000 fødsler. Prognosen ramte altså over 10.000 fødsler skævt.

- På baggrund af højere fødselstal fra slutningen af 80'erne og ind i 90'erne forventede vi at se en stigning i antallet af fødsler, men stigningen er udeblevet, siger Charlotte Brix Andersson.

Fødselstallet peakede i 1994-1995 med næsten 70.000 fødsler. De kvinder er 28-29 år i dag, og når danske kvinder er lige under 30 år, når de starter med at få børn, er der stadig en formodning om, at fødselstallet vil stige, men fødselstallet ser ikke ud til at stige i 2023.

- Vi kigger på fremskrivninger hele tiden for at vurdere, hvor mange fødsler, vi skal planlægge med. På Hvidovre Hospital, som er landets største fødested, har vi det samme lave fødselstal tilskrevet i 2023 som i 2022, så vi kommer formentlig til at lande på cirka det samme antal fødsler i år, siger Lene Friis Eskildsen.


Usikre tider
Men hvorfor får kvinderne så få børn? Det diskuteres ivrigt blandt jordemødre og fødselslæger.

- Det taler vi meget om i faget; Gad vide hvorfor? I de kliniske selskaber, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) og Jordmoderforeningen, har vi fået flere henvendelser - også fra Sundhedsdatastyrelsen – om vi kan forklare, hvorfor fødselstallet er faldet, siger jordemoder Lene Friis Eskildsen:

- Generelt er der en stærk trend, at vestlige kvinder får færre børn, men måske spiller de usikre tider med høj inflation, bekymring for klimaet og krig i Ukraine også ind, når familierne planlægger at få første barn eller et barn mere. Men dybest set, ved jeg det ikke.

Fødselslæge Charlotte Brix Andersson er meget enig i, at usikkerheden for familiens økonomi og fremtid spiller ind, når familieforøgelsen planlægges.

- Unge par gør sig flere overvejelser om, hvorvidt de vil have børn, og historisk ved vi, at der bliver født færre børn i usikre tider, siger Charlotte Brix Andersson, som også oplever, at mange børnefamilier er maksimalt pressede på økonomien:

- Det er dyrt at have børn. Jeg arbejder i Thy, hvor der er en del udfordrede familier. På grund af prisstigninger har de fået væsentlig færre penge til at betale for dyre institutionspladser, mad og varme. Bare det at betale transport til sygehuset kan være et problem.

Samlede antal fødsler i DKF på afdelingsniveau, 2013-2022

Fødselstal er trukket fra Landspatientregistret primo juni 2023. Det er det seneste udtræk fra Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler (DKF) og er derfor i absolutte tal ikke i fuld overensstemmelse med tallene i den publicerede årsrapport 2022, da disse tal er trukket i januar.

Tabel_fødsler1.png