Vi vil gerne sige stor tak til alle, som, på trods af store daglige udfordringer overalt i sundhedsvæsenet, prioriterer kvalitetsudvikling til gavn for patienterne.

Direktør Jens Winther Jensen, RKKP

I RKKP er vi stolte af de milepæle, vi har nået i 2021. Milepæle, som vi ikke kunne have nået, uden samarbejde og opbakning fra alle jer fra hospitaler, regioner, styrelser - i stadigt højere grad kommuner og praktiserende læger, som vi er glade for bliver en vigtigere del af RKKP – og ikke mindst fra vores dygtige og engagerede medarbejdere.

54 af vores 85 databaser leverer daglige data til afdelinger og ledelser. Yderligere 14 databaser leverer data hver måned. Automatiseringen er på plads til levering af tidstro data, så modtagerne løbende kan følge op og skabe kvalitet på baggrund af et sikkert datagrundlag.

Apropos tidstro data, er det dejligt at opleve den relevans vi, i samarbejde med andre aktører, leverer til at belyse intensivafdelingernes belastning under Covid-19. Opdateringer fra Dansk Intensiv COVID-19 rapport viste, at der 6. december 2021 var 10 ledige intensivsenge i hele landet. Selvom det er et øjebliksbillede i en dynamisk verden, er det vigtig viden.

Derudover kan vi fejre, at den nyeste version af Landspatientregisteret, LPR3, nu danner grundlag for alle relevante databaser. I RKKP genbruger vi i stor stil data fra andre registre og Landspatientregisteret er en af de absolut væsentligste registerdatakilder for databaserne.

I året der er gået, har vi produceret 64 årsrapporter fra databaserne. Årsrapporter, som alle indeholder en skattekiste af viden om kvaliteten på enkelte sygdomsområder. Vi har som ambition i 2022, at resultaterne i endnu højere grad skal skabe værdi for patienterne.

I det arbejde ligger et stort ønske om at åbne op over for omverdenen og indgå i en meget bredere dialog omkring vores arbejde. Vi er meget bevidste om, at vi kun kan løfte kvaliteten af sundhedsvæsenet i flok. Vi har alle det samme mål for øje: at yde patienterne den altid bedste behandling. Derfor er det vigtigt, at vi deler vores resultater og viden på en måde, så I finder det relevant at anvende dem i arbejdet med patienterne.

Senest har vi efterlyst jeres input til et revideret indikatorsæt til Databasen for Akutte Hospitalskontakter med mulighed for at deltage på et webinar. I 2021 afholdt vi også for første gang Klinisk Kvalitetskonference. I to dage helligede vi os frugtbare diskussioner om kvalitet i sundhedsvæsenet. Forud var vi usikre på, om der ville være opbakning til sådan en konference. Det endte med et brag. Tak for festen, det betydet meget.

Vi mærker et stort engagement og interesse i vores arbejde. Det er vi meget taknemmelige for, så vi kan blive endnu bedre til at hjælpe jer, som er tæt på patienterne, med at løfte kvaliteten. Også tak til andre samarbejdspartnere, som er med til at gøre det muligt.

Med de ord ønsker RKKP jer alle en glædelig jul og godt nytår. På gensyn i 2022!