40 procent af indlagte spædbørn udskrives, uden at fuld amning er etableret. Det viser data fra Regionernes Kliniske Kvalitets-udviklingsprogram (RKKP). Overlæge og ammekonsulent efterlyser ro og resurser til amning.

 

De løber stærkt på landets neonatalafdelinger, som behandler syge nyfødte og for tidligt fødte børn. Så stærkt, at der ikke altid er tid til at støtte den nybagte mor i at amme sit nyfødte barn.

- Jeg er meget bekymret over det niveau, som amningen ligger på nu. Antallet for, hvor mange børn på neonatalafdelingerne, som bliver ammet, er et vigtigt pejlemærke for, hvor travlt afdelingerne har, siger overlæge Jesper Padkær Petersen fra Nyfødt og Børneintensivt Afsnit, Aarhus Universitetshospital:

- Når jeg skal prioritere mellem et kritisk sygt barn eller at få etableret amning, så prioriterer jeg altid det syge barn.

Lever ikke op til standarder

Data fra Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) viser, at 60,6 procent af de nyfødte i 2020, som var indlagt mindst 5 døgn på en af landets neonatalafdelinger, var fuldt ammede ved udskrivelsen.

Ifølge fastsatte standarder burde over 70 procent nyfødte ammes, når de forlader hospitalet.

Manglende amning bekymrer også Ragnhild Måstrup, som forsker i amning af for tidligt fødte børn ved Videnscenter for Amning af børn med specielle behov på Rigshospitalet.

- Næsten alle kvinder ønsker at amme, og vi ved gennem forskning, hvad der skal til for at etablere god amning. Det kræver konstant fokus at fastholde en høj standard i ammevejledning på afdelingerne, men efter gentagne 2-procents-besparelser løbes der stærkt ude på afdelingerne, siger Ragnhild Måstrup:

- Derudover har neonatalafdelingerne, blandt andet på grund af mange nattevagter, ofte svært ved at fastholde erfarent personale.

Svært at amme på flersengsstuer

Dermed går mange for tidligt fødte og børn med andre sygdomme glip af den beskyttelse, som modermælk giver dem. Ragnhild Måstrup peger på, at forskning viser, at amning blandt andet beskytter de for tidligt fødte mod alvorlig sygdom og infektioner.

Men ifølge Jesper Padkær Petersen er det svært at øge amningen under de nuværende fysiske og resursemæssige rammer:

- Vi mærker det samme pres, som fødeafdelingerne. Patientgennemstrømningen er større, blandt andet fordi vi heldigvis kan hjælpe og behandle flere spædbørn, men det pres ser vi nu gå ud over amningen.

Ifølge Danmarks Statistik begyndte antallet af levendefødte børn at stige efter 2013, hvor 55.875 børn blev født. I 2020 var tallet 60.937 børn.

- Et andet problem er de fysiske rammer, vi byder forældrene og deres børn. Da jeg begyndte som læge, havde vi på neonatalafdelingen 12-sengsstuer. Vores største stuer er nu 3-5-sengsstuer. Det er bedre. Men det er jo stadig ikke optimalt at ligge så mange sammen, når ro og trygge rammer er afgørende for amning, påpeger Jesper Padkær Petersen.

Gode erfaringer med ammekonsulenter

Ragnhild Måstrup peger på, at flere ammekonsulenter på neonatalafdelingerne kan være en af måderne, hvorpå man kan sikre, at flere spædbørn ammes.

- Der er mange grunde til, at amning ikke etableres, men manglende hjælp bør ikke være en af dem. Vi har gode erfaringer med uddannede ammekonsulenter, som kan hjælpe og støtte moren under hele processen, pointerer Ragnhild Måstrup.