Personlig medicin og immunterapi gør underværker. På fire år er femårsoverlevelsen for lungekræftpatienter steget 26 procent, viser data fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). For at redde endnu flere patienter håber lungekræftlæger på et nationalt screeningsprogram.

 

Lungekræft er den kræftsygdom, der er skyld i flest kræftdødsfald i Danmark. Hvert år dør 3.700 danskere af lungekræft. Men enkelte solstråler er begyndt at lyse. Lungekræftpatienter lever markant længere.

I dag er 56 procent af lungekræftpatienter i live efter et år og knap 20 procent efter 5 år.

- Fremskriver vi femårslevetiden. Altså, hvor mange patienter som får diagnosen i dag, vil være i live om fem år, så er det cirka 22 procent. Vi siger populært, at overlevelen forbedres med en procent per kalenderår, siger overlæge Erik Jakobsen, leder af det lungekirurgiske afsnit på OUH og formand for databasen, Dansk Lunge Cancer Register i RKKP.

Personlig medicin og immunterapi

Det er især den galoperende udvikling inden for personlig medicin og immunterapi som betyder, at lungekræftpatienter får markant flere år at leve i.

- For 3-4 år siden var 5-10 procent af patienterne kandidater til personlig medicin. Nu bliver der godkendt personlig medicin, som 30-40 procent af patienterne formentlig vil få gavn af. Inklusiv immunterapi kan op mod halvdelen af patienterne enten få gavn af personlig medicin eller immunterapi, pointerer Erik Jakobsen.

Enkelte af Erik Jakobsens mest optimistiske udenlandske kollegaer er endda begyndt at tale om, at lungecancer i fremtiden bliver en kronisk sygdom.

- Kræft fungerer sådan, at den muterer. Patienten, som ellers er i en vellykket behandling vil opleve tilbagefald, når kræften muterer. Men hvis vi kan sætte ind med ny personlig medicin, hver gang kræften muterer, kan vi måske opnå, at kræften bliver kronisk. Men indtil videre er det blot spekulation, understreger Erik Jakobsen.

Operation giver bedst overlevelse

Erik Jakobsen er kirurg, og han og de kirurgiske kollegaer opererer cirka 25 procent af alle lungekræftpatienter. Til gengæld er 60 procent af de opererede patienter, i live fem år efter, at de har fået fjernet tumor. Det er den bedste overlevelsesmulighed for lungekræftpatienter.

- Det store håb for os er at finde kræften tidligere, for så kan vi nå at operere og operation giver patienterne de klart bedste chancer for at overleve kræften, siger Erik Jakobsen.

Derfor har Dansk Lunge Cancer Gruppe ansøgt Sundhedsstyrelsen om at indføre landsdækkende screening for lungekræft.

- Vi stiller forslaget, fordi store studier i USA og Holland viser, at det har betydelig effekt på dødeligheden, når man regelmæssigt scanner risikogruppen, som er storrygere over 50 år. Derved kan vi finde kræften i et tidligere stadie, hvor det er muligt at operere patienterne og derved øge deres overlevelseschancer betydeligt, forklarer Erik Jakobsen.