Udforsk det spændende program for Klinisk Kvalitet 2024 - og tilmeld dig årets kvalitetskonference, hvor vi sammen nedbryder faglige siloer og bygger broer for patienterne.

 

Patienterne skal have sammenhængende forløb af høj kvalitet. Derfor skal vi arbejde sammen på tværs. Men hvordan skaber vi en solid bro mellem sektorer og faggrupper, så den kliniske kvalitet er i orden under hele forløbet?

På Klinisk Kvalitet 2024 kommer vi med svar og eksempler på, hvordan vi på tværs af fag og sektorer kan arbejde sammen om det fælles mål: at yde alle patienter og borgere behandling af høj og ensartet kvalitet i hele landet.

I Danmark har vi et helt unikt setup omkring klinisk kvalitetsudvikling. De kliniske kvalitetsdatabaser og kliniske retningslinjer udgør tilsammen en stærk faglig motor til at udvikle behandlingskvaliteten for patienterne.

Fra 2025 bliver Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) og Behandlingsrådet en del af et nyt institut, Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut. Det nye institut skal fortsætte arbejdet med at levere viden til et bedre sundhedsvæsen – og får endnu flere muskler bl.a. til at understøtte de lægevidenskabelige selskabers retningslinjeudvikling samt fjernelse af behandlinger, som ikke giver tilstrækkelig værdi for patienten.

Vi ser frem til to dage med et stærkt fagligt program og muligheder for at netværke og dele viden med deltagere fra hele sundhedsvæsenet. Vær med i levende diskussioner og sessioner, hvor vi udveksler erfaringer og inspirerer hinanden til at give patienterne den bedst mulige behandling, uanset hvor den finder sted.

Sammen skaber vi viden til et bedre sundhedsvæsen!