Patienter med blærekræft har en klart bedre overlevelse, når de opereres frem for anden behandling. Det viser data fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram. Overlevelsen er så tydelig, at professor opfordrer til, at hvis man er i tvivl, så skal patienten opereres.

2000 danskere får hvert år konstateret blærekræft, men nu er der godt nyt. Patienter med udbredt blærekræft lever markant længere, når de opereres. Det viser data fra årsrapporten i Dansk Blære Cancer Database, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

- Data viser, at jo flere vi opererer i en tidsperiode, des flere overlever, konkluderer professor i urinvejskirurgi, Jørgen Bjerggaard Jensen fra Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. Han er samtidig formand for Dansk Blære Cancer Database i RKKP.

Andelen af patienter med blærekræft, som lever tre år efter behandling af enten strålebehandling eller operation er på et år steget fra 62 procent til 68 procent. At markant flere patienter overlever tilskrives, at flere patienter opereres.

- Jeg kan konstatere, at i den periode, hvor overlevelsen er steget, ligger det samlede antal af patienter, som får enten strålebehandling eller operation ret konstant. Men antallet af patienter, som får tilbudt cystektomi, fjernelse af blæren, er i samme periode steget fra godt 30 procent til godt 40 procent på landsplan, ridser Jørgen Bjerggaard Jensen op.

- Det siger mig, at det er rigtigt, det som allerede står i retningslinjerne, nemlig, at vi anbefaler operation frem for strålebehandling, understreger Jørgen Bjerggaard Jensen.

Jørgen Bjerggaard Jensen_foto.jpg

Professor Jørgen Bjerggaard Jensen.

Operér i tvivlstilfælde

Data er så entydige, at Jørgen Bjerggaard Jensen opfordrer til, at hvis kirurger er i tvivl, hvorvidt en patient kan gennemgå en operation, så skal man tilbyde patienten operation, frem for automatisk at dømme patienten uegnet til operation.

- Alt i alt får man flere gode år som patient, hvis man bliver opereret. Der er naturligvis også en risiko for, at man ikke overlever månederne efter operation på grund af svære komplikationer. I de tilfælde gavner operationen selvfølgelig ikke den enkelte patient. Det er dog heldigvis sjældent, at operation går så galt, og det ændrer ikke på det statistiske billede: Patienter lever generelt flere år efter operation end efter anden behandling, understreger Jørgen Bjerggaard Jensen:

- Operation kan i en del tilfælde kombineres med eksempelvis forbehandling med kemoterapi, men det ændrer ikke på, at det er selve operationen, der gør forskellen. 

 

Positiv udvikling

Jørgen Bjerggaard Jensen peger på, at Region Syddanmark er den region, som har undergået den største omstilling i behandlingen af patienter med blærekræft. For fem år siden blev 25 procent af patienterne med blærekræft opereret i Region Syddanmark. I årsrapport 2021 var andelen af cystektomerede patienter inden for et år 51 procent.

- I Region Syddanmark er andelen af patienter, som opereres fordoblet på fem år. Samtidig er overlevelsen steget markant, nu lever 72 procent af patienterne i Region Syd tre år efter operation. Det er glædeligt. Samtidig kan vi se, at alle regioner har forstået budskabet om, at det er vigtigt at tilbyde operation til alle patienter, som kan opereres.

Jørgen Bjerggaard Jensen mener, at andelen af opererede blærekræftpatienter ideelt bør ligge på 50-60 procent. Og tallene i årsrapporten viser, at alle regioner i Danmark er tæt på målet.

Man vil aldrig komme op på 100 procent opererede patienter, fordi fjernelse af blæren er en stor operation, og der vil være patienter, hvor operation ikke kan komme på tale, fordi patienten er for skrøbelig til at undergå en stor operation, eller fordi kræften har spredt sig til andre dele af kroppen end blæren.  

 

Data viser klar retning

Efter at Jørgen Bjerggaard Jensen har studeret data fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, mener han, at al faglig diskussion om, hvorvidt den overordnede gruppe af patienter med udbredt blærekræft skal tilbydes operation eller strålebehandling nu kan forstumme.

- Vi har ikke supergod videnskab på det her område, men når jeg som videnskabsmand kigger på de her data, vil det være uetisk og en overtrædelse af Helsinki-deklarationen at anbefale et randomiseret studie, hvor patienter trækker lod mellem operation og strålebehandling, når vi har så klare tegn på, at den nuværende standard, som er operation, har en klart bedre overlevelsesprognose, siger Jørgen Bjerggaard Jensen: 

- Med de her data bør vi derfor lukke ned for diskussionen om behovet for et generelt studie om strålebehandling eller cystektomi. Men der kan være behov for et studie, som omfatter enkelte patientgrupper. For eksempel hvorvidt ikke så syge patienter med mindre alvorlig sygdom har bedst gavn af moderne og målrettet strålebehandling, så de bevarer deres blære, eller om de også har et bedre langtidsresultat efter operation.

- Det er samtidigt vigtigt at understrege, at alle patienter vurderes individuelt inden rådgivning, og der kan være forskellige årsager til, at man vælger anden behandling end operation med fjernelse af urinblæren.