Trods massiv samfundssmitte var der i uge 2 kun 24 nyindlagte intensivpatienter med Covid-19. Af dem var mindst hver fjerde endda indlagt af anden årsag end Covid. Professor forudser, at tendensen fortsætter, og intensivafdelinger er nu begyndt at nedskalere.

 

Der ligger klart færre patienter med Covid-19 i landets intensiv-senge. Den seneste optælling fra 17. januar afslører, at der samlet ligger 54 intensivpatienter med Covid-19 på de danske hospitaler. Det viser Dansk Intensiv COVID-19 rapport fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

- Det skyldes formentligt, at Omikron fra uge 2 er blevet den mest udbredte corona-variant hos nyindlagte intensivpatienter, og meget tyder på, at langt færre bliver alvorligt syge af den variant, siger Anders Perner, professor på intensivafdelingen på Rigshospitalet, som har været med til at skrive rapporten:

- Vi ser også flere intensivpatienter, som er coronasmittede, men er indlagte af helt andre årsager. De modtager ikke COVID-specifik behandling, siger Anders Perner og peger på, at i hele uge to blev kun seks patienter indlagt på intensiv i Region Hovedstaden. Kun to af de seks patienter modtog behandling mod Covid – resten var indlagt af andre årsager.

Hæver vi helikopteren og ser på det landsdækkende billede i uge to, blev kun 24 patienter nyindlagt på en af landets intensivafdelinger med COVID-19. Ud af dem var mindst hver fjerde ikke Covid-syg.

Nedskalerer intensivafdelingerne

Det er altså et helt andet stress-niveau, som Anders Perner og hans kolleger på landets intensivafdelinger arbejder under i dag end for blot en måned siden. I begyndelsen af december pressede Delta-varianten intensivafdelingerne og efterlod en bekymrende ledig kapacitet på kun ti intensivsenge.

Nu er billedet vendt. Ved den seneste optælling af intensivsenge var der 66 ledige intensivsenge, og i Region Hovedstaden er man i gang med at nedskalere intensivkapaciteten.

- På nogle hospitaler har man brugt narkosesygeplejersker til at passe intensivpatienter. De kan nu sendes tilbage til operationsgangene, så man kan sætte skub i nogle af de planlagte operationer. Det er meget positivt, fortæller Anders Perner.

Selvom antallet af nysmittede slår rekorder, så forudser Anders Perner at tendensen med færre Covid-syge intensiv-patienter vil fortsætte - ikke mindst på grund af det stigende antal danskere, som modtager det tredje stik.

- Hvis intensivafdelingerne igen skal opleve at blive alvorligt belastet af syge corona-patienter vil det, så længe Omikron er den herskende variant, nok kræve over 100.000 nye smittede om dagen. Med den langt mildere Omikron-variant skal vi op på et massivt smittetryk, før vi igen vil blive alvorligt belastet på intensivafdelingerne, udtaler Anders Perner.