97 procent af de patienter, som lider af inkontinens oplever forbedring efter den mest brugte operation mod inkontinens, slyngeoperation. Men trods den høje tilfredshed opereres færre patienter.

 

Mange kvinder lækker urin, når de hopper i trampolin med børnene, griner med vennerne eller løber efter bussen. 15 procent af 40-60 årige kvinder oplever urininkontinens mindst ugentligt, men tal fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) viser, at patienter, som opereres mod inkontinens oplever at holde tæt.

I 2020 fik 640 kvinder foretaget den mest anvendte operation mod inkontinens, nemlig slyngeoperation. 97 procent af de opererede kvinder svarer efterfølgende, at de oplever en forbedring af deres inkontinens, og 87 procent af patienterne oplever aldrig, eller højst en gang om ugen, urininkontinens efter operation.

- Det er en tårnhøj tilfredshed. Jeg tror, at der er en stor gruppe kvinder, som ikke kender til de gode behandlingsmuligheder, vi har. Inkontinens er en tabubelagt og kompleks tilstand, og kvinderne får måske ikke klarlagt, om de lider af den form for inkontinens, som vi har succes med at behandle.

Det siger specialeansvarlig overlæge Ulla Darling Hansen fra OUH, som er projektleder for den kliniske database, Dansk Urogynækologisk Database i RKKP:

- Med slyngeoperation kan vi hjælpe dem, som lider af anstrengelsesinkontinens eller stressinkontinens. Det er de kvinder, som er utætte, når de hoster, hopper, griner eller løfter. Når det intraabdominale tryk øges pludseligt.

- Patienterne opdager typisk inkontinensen i forbindelse med, at de dyrker motion eller leger med børnene, fortæller Ulla Darling Hansen og understreger, at patienterne ikke bliver indstillet til operation, før de selv har forsøgt at optræne bækkenbunden.

Færre operationer

Trods den store tilfredshed får færre kvinder foretaget en slyngeoperation. I 2015 fik 974 foretaget operationen, i 2019 var antallet faldet til 657. I 2020 blev 640 kvinder opereret, men det tal kan være påvirket af corona.

- Det er en meget interessant udvikling. I løbet af fire år ser vi en klar nedgang. Hvad skyldes det? Det er et godt spørgsmål, som vi ikke kender svaret på, pointerer Ulla Darling Hansen.

Hun peger på, at der synkront med faldet af slyngeoperationer er sket en fordobling af en anden behandlingsmetode for inkontinens, nemlig bulking. Fra 2018 til 2019 blev antallet af udførte bulking-procedurer i Danmark fordoblet fra 110 til 219.

Ved slyngeoperation lægges en slynge i form af kunstigt bindevæv ind under urinrøret, så der laves et lille knæk på urinrøret. Ved bulking-indgrebet, sprøjtes der depoter af et vandbaseret fyldstof ind under slimhinden i den øverste del af urinrøret. Depoterne i slimhinden gør urinrøret mere tæt.

Vælger mindre effektiv operation

Bulking-indgrebet er mindre omfattende, til gengæld oplever patienterne heller ikke samme tilfredshed.

75 procent af de opererede kvinder svarer efter bulking, at de oplever en forbedring af deres inkontinens. Mens 87 procent af patienterne efter slyngeoperation oplever aldrig eller højst en gang om ugen urininkontinens efter operation, så er tallet 36 procent efter en bulking-operation.

- Vi ved, at bulking ikke er nær så effektiv, til gengæld stiller indgrebet ikke de samme krav til patienterne. Fordi vi ved slyngeoperation laver et lille knæk på urinrøret kræver vi af patienterne, at de skal tisse med en normal kraft på strålen for at komme i betragtning til operationen.

Flere patienter i fremtiden

Derudover fremhæver Ulla Darling Hansen, at der for nogle år siden var en kritisk medieomtale omkring net-implantater i forbindelse med nedsunken livmoder. Omtalen betød desværre også, at nogle kvinder blev bekymrede for implantater i forbindelse med slyngeoperationer.

- Det er sjældent, men jeg oplever, at nogle kvinder fravælger slyngeoperation, selvom jeg fra et lægefagligt synspunkt anbefaler denne løsning. Måske fravælger kvinderne løsningen, fordi de generelt er utrygge ved fremmedlegemer i kroppen, fortæller Ulla Darling Hansen, og fortsætter.

- Det handler i sidste ende om, hvilke forventninger patienten har i forhold til at holde tæt. Hvis du for eksempel spiller golf og har det fint med, at der kommer et sjat, når du svinger golfkøllen, men ellers holder tæt, når du går på banen, så er bulking-indgrebet fint, siger Ulla Darling Hansen, som dog spår, at den høje patient-tilfredshed vil få flere patienter til at vælge slyngeoperationen i fremtiden.